Polityka prywatności

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym RODO), FRESH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Gorczycowa 2A/1, 81-591 Gdynia informuje, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa oraz aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest FRESH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gorczycowa 2A/1, 81-591 Gdynia, NIP: 585-146-62-96, REGON: 221874363, KRS 0000460341.

Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email raporty@sokinazdrowie.pl

Cel i podstawy przetwarzania:
Zbieramy Pani/Pana dane w celu:
– kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
– prowadzenia danych analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Zarząd, Przedstawiciele oraz pracownicy Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez Spółkę i administratora przez okres konieczny do wykonywania swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa udostępniającego dane:
Podstawą naszego działania jest dobrowolna zgoda, której można udzielić kontaktując się z nami przez stronę internetową https://www.sokinazdrowie.pl/ i podając swoje imię i naziwsko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie mailowo, telefonicznie lub osobiście.
Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się Pani/Pan na to zgadza. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Pani/Pana danych z naszych zasobów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.